Nieuwsbrief december 2014 - deel 1

‚ÄčEerste Digitale Nieuwsbrief van Wijk Sparrenburg

In het najaar van 2014 is de website van Sparrenburg vernieuwd en is besloten over te stappen op een digitale nieuwsbrief. Vanaf nu heeft u het nieuws over uw woonwijk en de omgeving snel bij de hand. Al velen hebben zich ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief, bedankt daarvoor!

Het wordt steeds belangrijker om binnen de eigen woonomgeving contact te hebben met elkaar over zaken als zorg, opvang en vervoer. Wij willen hier met de nieuwsbrief en de website een bijdrage aan leveren. Heeft u tips of suggesties dan horen wij die graag. Heeft u iets dat op onze agenda moet? Zijn er knelpunten in de wijk of uw straat? Klik hier om dit soort dingen door te geven.


In deze nieuwsbrief:


Uitgelicht: 3e kunstroute Sparrenburg geslaagd

Met gemiddeld 120 bezoekers per deelnemer blikken wij terug op een zeer geslaagde kunstroute in onze wijk. Deze vond plaats op 8 en 9 november. Sparrenburg telt een groot aantal kunstenaars waarvan sommigen een atelier hebben buiten de wijk.  

Nu konden wijkbewoners en andere belangstellenden de kunstenaars thuis ontmoeten en hun werk van dichtbij bekijken. Zowel kunstenaars als bezoekers waren erg enthousiast.

Men heeft genoten van wat te zien was en de kunstenaars hebben hun passie en werk kunnen presenteren en verkopen. De kunstenaars blijven zichtbaar op de site www.sparrenburg.nl.

Bekijk alle Kunstenaars


Agenda: Bewoners Informatie avond Sparrenburg

Uitnodiging Bewoners Informatie avond Sparrenburg

Donderdagavond 11 december 2014 te Perron 3 aanvang 19:30 uur vergaderzaal 1e etage.
 

Tijdens deze informatieavond geven wij informatie over een aantal natuurprojecten in en om de woonwijk Sparrenburg, waarna uiteraard de gelegenheid is om vragen te stellen.

Hoofdonderwerpen:

1. Vitalisering van de zandverstuiving
2. Herinrichten paardenweitje en bermen Oude Baan
3. Toekomstvisie Bomen en Groen Sparrenburg
4. Vitalisering van Sparrenburg buurten
5. Wijkraad (website en nieuwsbrief)

Toelichtingen op de hoofdonderwerpen; lees verder

1- Zandverstuiving: ontwikkeling om te voorkomen dat het stuifzand geheel dichtgroeit. Meer ruimte geven door enkele bomen en struiken te verwijderen om zodoende meer licht en ruimte te maken. Open plekken, delen met bos en overgangen met heide is bepalend voor de kwaliteit van de Rosmalense zandverstuiving. De presentatie en voorlichting zal verzorgd worden door ecoloog van de Gemeente Tjeerd van Tol.

2- De paardenweitjes aan de Oude Baan en gelegen tegen de buurt Baroniehoeven en Meierijhoeven worden ingericht als een geheel nieuw natuurproject. Hierbij worden de weitjes ingezaaid met tarwe, spelt, boekweit en bloemen. Daarnaast worden er bijenkorven geplaatst. Er worden bomen gekapt om de houtwal-structuur terug te brengen in zijn oorspronkelijke historische staat. Daarna zal het in stand gehouden worden door een nog op te richten werkgroep met bewoners uit Sparrenburg. De presentatie wordt gegeven door ecologen Joost Tuithof en Tjeerd van Tol.

3- Hoe zien de Bomen en het Groen er over 15 jaar uit in Sparrenburg als we er vanaf nu nagenoeg niets meer aan doen? Met deze vraag heeft Jan Winter, Bomenexpert van de gemeente, met de groencommissie van Sparrenburg gekeken naar onze groene wijk Sparrenburg met zijn historische Eikenlanen en houtwallen. Wat is het voorstel naar de toekomst? Jan Winter komt het ons vertellen.

4- Na vitalisering van de buurten Sparrenhoeven, Sluiskeshoeven, Baroniehoeven, en Buskeshoeven, komt binnenkort de Peelhoeven aan de beurt. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Peelhoeven en de gemeente wordt het opknappen van de bestrating, parkeerplaatsen en het openbare groen besproken. Naar verwachting worden de plannen in het voorjaar van 2015 uitgevoerd. Voor de overige buurten is nog niet bekend wanneer deze in aanmerking komen voor vitalisering.

5- Mededelingen vanuit de wijkraad betreft de nieuwe website met nieuwsbrief en het instellen van buurtambassadeurs voor een nieuwe en betere communicatie met de bewoners. Verder zal nieuws te melden zijn over wijkhuisvesting en het Zorgzaam Netwerk Rosmalen specifiek voor Sparrenburg.

Namens bestuur,

Stichting Wijkraad Sparrenburg,
Aad van der Steen.
Voorzitter.

Jan de Winter (gemeente 's-Hertogenbosch) over Sparrenburg:
"Sparrenburg is inmiddels zo’n 35 jaar oud. De inrichting van de openbare ruimte is op verschillende plekken toe aan een grondige opknapbeurt. Dat gebeurt hier en daar ook. Ook de bomen en struiken worden hierin meegenomen. Om bij zo’n herinrichting de juiste keuzes te maken, moet je eigenlijk weten hoe het groen in de wijk er over 25 jaar uit moet zien. De gemeente gaat die eindbeelden vastleggen in een visie."

Jan Winter, boombeheerder bij de afdeling Openbare Ruimte, gaat uitleggen hoe die visie tot stand zal komen.

Ga naar artikel


Kunstroute Sparrenburg succes voor Angela Kronenberg

Angela Kronenberg was één van de deelnemers op 8 en 9 november. Al van jongs af aan heeft Angela er plezier in om zich creatief te uiten, waarna zij koos voor een creatieve opleiding. Naast haar werk in de ouderenzorg als activiteitenbegeleidster besteedt Angela tijd aan het maken van eigen werk.  

Haar werk is een combinatie van diverse technieken, collages en schilderen. Regelmatig worden materialen hergebruikt zoals een oud woordenboek of een foto uit een tijdschrift. Angela wordt geïnspireerd door al het mooie en bijzondere wat anderen maken, maar ook door hetgeen waar haar blik toevallig op valt. De combinatie van inspiratie, creativiteit en ervaring resulteren in unieke werkstukken.

Meedoen met de Kunstroute Sparrenburg 2014 betekende voor het eerst exposeren, dat vond ze spannend. Toch is ze de uitdaging aangegaan haar huis open te stellen en kijkers te ontvangen. Ze heeft er een goed gevoel aan overgehouden, en veel leuke, fijne mensen ontmoet. Dat er zoveel mensen in Sparrenburg interesse hebben in kunst maakt het voor Angela zonder meer een positieve ervaring, en voor herhaling vatbaar.

Ga naar pagina


Jong talent: Rozan Landsheer

Dochter Rozan heeft tijdens de Kunstroute haar werk ondergebracht bij haar moeder Renee Landsheer aan de Bremhoeven. Rozan schildert net als haar moeder in een groep,  

om zich te blijven ontwikkelen en haar werk telt zeker mee. In het werk van Rozan zijn dieren terug te vinden. Het werk bestaat uit grote doeken maar ook leuke kleine kleurige schilderijtjes.
De dieren zijn herkenbaar, de vormen soms zeer duidelijk. Daarnaast schildert Rozan graag abstracter, door met slechts enkele lijnen een dier te schetsen.

Ga naar pagina


Hulp gezocht: Ophangen van nestkastjes

Naast de werkzaamheden die door de gemeente worden uitgevoerd rondom de paardenweitjes (herstel van de houtwallen tussen de weitjes) willen we (een paar enthousiaste vogelaars) aan de overgebleven  

bomen een 30-tal nestkastjes ophangen. Soorten als koolmees, pimpelmees, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, roodborst enz. vinden vaak te weinig natuurlijke nestgelegenheden. De gemeente Den Bosch financiert dit in het kader van stimulering van biodiversiteit.

Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen helpen bij het ophangen van de kastjes aan de Oude Baan Oost. Daarna hebben we jullie nodig voor het controleren en schoonmaken ervan. Op de informatieavond van aanstaande 11 december kunt u zich hiervoor aanmelden bij ondergetekende.
Als er genoeg belangstelling is om hier aan mee te werken, gaan we het volgende seizoen uitbreiden. We denken dan aan het wandelgebied tussen nertsfarm/crematorium en onze woonwijk. Mocht er ooit de gelegenheid komen om in het bosgebied aan de andere kant van de Oude Baan Oost ook iets in dit kader te doen, dan staan we uiteraard klaar!

Namens de groencommissie van onze wijkraad,
Otto Kwak.


Van de Wijkraad: Vacature (m/v)

Gezocht: “Buurt Ambassadeur” (m/v)
Om in de buurten van Sparrenburg, waarvan er vijftien te benoemen zijn,
 

contact met de bewoners te onderhouden heeft de wijkraad Sparrenburg haar organisatiestructuur aangepast.
De Wijkraad is gekomen tot het vertegenwoordigen van bewoners vanuit de Sparrenburg buurten in de functie van “Buurt Ambassadeur”.

Meer informatie


Sparrenburg Onderneemt: Meld je aan!

Meld je aan!
In Sparrenburg wonen veel ondernemers, zelfstandigen met een praktijk aan huis (o.a. schoonheidssalon, pedicure of muziekleraar) of bewoners die zelfstandig in de wijk werken (o.a. tuinbedrijven en schilders).
 

Voor ondernemers biedt Sparrenburg Onderneemt een bijzonder platform wat het mogelijk maakt voor de ondernemers in de wijk om direct in contact te komen met alle bewoners. Zo is het mogelijk om lokaal diensten af te nemen en zelfstandigen uit de wijk in contact te brengen met lokale opdrachtgevers.

Lees verder