Nieuws

Maandag 17 juni 2019

Zoals eerder per brief bij u aangekondigd, organiseert de Wijkraad Sparrenburg in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch een social design sessie over de plannen om op termijn zonder gebruik van aardgas te wonen. Moet dat?

Pas tegen 2050, dus over 30 jaar verwacht de gemeente
dat iedereen aardgasvrij woont.

Waarom?, hoe?, welke andere plannen/ideeën zijn daarover?

De wijkraad wil daar graag samen met de gemeente en met u over in gesprek. Wij zullen u informeren over de voornemens, maar vragen vooral naar uw mening en inbreng.
 
Heeft u zelf ideeën, gedachten, of ziet u het juist niet zitten? Is dit iets wat we samen kunnen organiseren?

Hoe dan?

Met de hulp van een bureau dat dit creatieve proces ondersteunt willen wij uw ideeën en meningen naar boven halen.
 
De sessie staat open voor alle bewoners van Sparrenburg.
De sessie vindt plaats zaterdag 29 juni aanstaande van 14:00 uur tot 16:30 uur in Perron 3.
 
Meldt u zich uiterlijk 26 juni aan door een kort mailtje naar info@sparrenburg.nl

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Sparrenburg

 

Reacties