Nieuws

Zaterdag 05 mei 2018

Diverse straten in onze wijk zijn de afgelopen jaren gevitaliseerd om gereed te zijn voor de komende jaren met zo weinig mogelijk knelpunten zoals :waterafvoer/riolering, boomwortels ed. De Heihoeven is bijna afgerond  de volgende voorlopige planning is door De Gemeente opgesteld

Planning 2018/2019

  • In juli 2018 start met vitalisatie Bremhoeven.
  • Na afronding van de Bremhoven wordt de Doornakker herbestraat (toerit naar Heihoeven en Bremhoeven)..
  • De wijktuin Heihoeven en aanplanten Heihoeven: najaar 2018
  • Eikakkerhoeven: afronden bewonersoverleg zomer 2018 en uitvoeren vitalisatie begin 2019.
  • In de zomer van 2018 wordt het speelplein van de basisschool EC Sparrenboes aan de Eikakkerhoeven gerenoveerd.
  • Tielekeshoven: het overleg met bewoners in Tielekeshoeven staat begin 2019.

Kijk voor recente informatie ook op de gemeentelijke website  https://www.s-hertogenbosch.nl/sparrenburg.html

 

 

Reacties