Aankondiging vitalisering Tielekeshoeven

Zondag 24 maart 2024

De Tielekeshoeven krijgt een opknapbeurt. We willen het groen verbeteren, de verlichting vervangen en de verhardingen opknappen. Groen en (de opvang van) water is hierin belangrijk, want daardoor kunnen we beter omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Voor het opknappen van de straat hebben we een plan nodig.

 Het plan moet voldoen aan bepaalde eisen, zoals binnen het budget blijven, verkeerskundige richtlijnen en het moet technisch ook haalbaar zijn. Daarin is ook ruimte voor u om mee te denken hoe uw straat er straks uit gaat zien. We willen u graag betrekken om samen tot een plan te komen.
Plein Civiel, een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in openbare ruimte, gaat ons helpen. Zij gaan de komende tijd aan de slag met het ontwerp, komen langs in de buurt om met u in gesprek te gaan, nemen uw feedback mee en zorgen uiteindelijk voor een uitgewerkt plan.

Planning
We gaan dit jaar gebruiken om ons voor te bereiden op de opknapbeurt. Plein Civiel informeert u in april over de eerste stappen die we gaan zetten. We verwachten in 2025 de werkzaamheden uit te voeren.


Hebt u vragen?
Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer L. Berkelmans, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 55 91. Of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Tielekeshoeven’.

Zie als bijlage de brief van de gemeente voor alle inwoners van Tielekeshoeven

 

Reacties