Leerlingen Basisschool Sparrenbos vragen uw medewerking voor een enquête

Woensdag 08 november 2017

Leerlingen van Newtonkids groep 7/8 doen mee met een project van Lego samen met de Stichting Techniekpromotie.Thema van deze FIRST LEGO League dit jaar is Hydrodynamics, oftewel waterbeheer. Om uw mening te kennen over mogelijke wateroverlast in uw woning is een enquête opgesteld. Wij verzoeken u namens de leerlingen deze enquête in te vullen vóór 16 november as.

Wij, 9 leerlingen van Newtonkids groep 7/8 van EC ’t Sparrenbos, doen mee aan de FIRST® LEGO® League. Dat is een internationale wedstrijd die draait om techniek en om een actueel maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema Hydrodynamics. Dat betekent alles wat met beweging van water te maken heeft.
De wedstrijd bestaat uit 3 onderdelen: het bouwen en programmeren van een LEGO robot, het project en de Core Values (dat draait om samenwerken). Voor het project moeten wij een probleem oplossen dat te maken heeft met het thema Hydrodynamics. Wilt u meer informatie over deze wedstrijd? U vindt het op www.firstlegoleague.nl

Onderzoek naar ervaring bij hevige regenval
Voor ons project willen wij een probleem oplossen dat te maken heeft met wateroverlast bij hevige regenval in onze wijk Sparrenburg, omdat we hebben gehoord dat veel mensen hiermee te maken hebben en we in de toekomst meer extreme regenbuien kunnen verwachten door de klimaatverandering. Om dit probleem op te kunnen lossen, moeten wij eerst onderzoek doen. We hebben al een enquête gehouden in de Sluiskeshoeven. We kregen daar 50 respondenten (van de 90 huishoudens). We willen nu graag te weten komen of de uitslag van die enquête representatief is voor de rest van Sparrenburg.

Vul de bijgaande enquête in, druk op de link
Deze enquête kan ons daar antwoord op geven en wij hopen dan ook dat u deze voor ons wilt invullen. U kunt dat doen door te klikken op onderstaande link. Vergeet u niet om na het invullen op de button “enquête indienen” te klikken?
Het invullen kost u slechts enkele minuten tijd, de resultaten worden vertrouwelijk behandeld. Het resultaat zal worden gepubliceerd op de website www.sparrenburg.nl, De gemeente “‘s-Hertogenbosch ondersteunt dit initiatief.
U kunt deze enquête tot uiterlijk 15 November 2017 invullen.

Naar de enquête: KLIK OP DEZE LINK

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Newtonkids 7/8 EC ’t Sparrenbos: Josje, Neeltje, Max, Ellen, Pleun, Auke, Floris, Quinn, Levi (en juf Marieke Baten)

Reacties