Nieuws van de Energiecoöperatie Sparrenburg

Zaterdag 29 april 2023

In 2020 werd de coöperatie Energiecentrale Sparrenburg opgericht met als doel om een groep bewoners van Sparrenburg en omgeving te vormen. Samen willen we nadenken over allerlei vraagstukken met betrekking tot de energietransitie en andere gerelateerde kwesties om onze wijk toekomstbestendig te maken. Ondanks een complexe opstartperiode en vertragingen op verschillende gebieden, zijn we erin geslaagd om met een kleine kern actief te blijven. Nu is het tijd om jullie meer te vertellen over wat we hebben bereikt.

Ten eerste werken we aan het project Collectieve Verduurzaming Sparrenburg, in samenwerking met vier andere wijken in Den Bosch: Hintham, 't Zand, Zuid en Nuland. Het doel is om onze ervaringen te delen en onze buurten snel te verduurzamen, door bijvoorbeeld woningisolatie en zonnepanelen te plaatsen. Hiermee willen we niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook besparen op (toekomstige) energiekosten. We zijn op zoek naar energieambassadeurs en energiecoaches die ons willen helpen om dit project uit te voeren en andere buurtbewoners te ondersteunen.

We zijn ook betrokken bij het project Zonnepark Kloosterstraat Dungense Polder, dat zich bevindt langs de A2 aan de zuidoostkant van de stad. Dit doen we samen met het Platform Coöperatief Duurzaam (www.cooperatiefduurzaam.nl) en ons doel is om een zonnepark te realiseren voor en door buurtbewoners. Dit project zou een grote impact op onze gemeenschap kunnen hebben en substantieel bij kunnen dragen aan een duurzame energievoorziening voor onze buurt en andere delen van Den Bosch. Het kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak en is een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst.

Tot slot: het project 'Energy Intelligence' maakt ons erg trots. Hiermee willen we het verwachte energieverbruik van onze buurt in kaart brengen voor nu en de komende 5, 10 en 25 jaar. Dit is belangrijk omdat het inzicht geeft in hoe verduurzaming van woningen, alternatieven voor gasverbruik en maatschappelijke ontwikkelingen ons energieverbruik beïnvloeden. We gaan met slimme technologieën proberen om ons energieverbruik als gehele wijk te monitoren, bij te sturen en te optimaliseren, en willen veranderingen in het energieverbruik leren voorspellen. Fontys-studenten helpen ons hierbij gedurende de komende 12 weken.

We zijn ontzettend blij dat we deze projecten hebben kunnen realiseren en hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij. Wil je graag met ons meedenken? Meld je dan aan! Samen kunnen onze buurt verduurzamen en kosten besparen. Mocht je nog vragen hebben over onze projecten, neem dan gerust contact met ons op via info@sparrenburg.energiecentrale.org

Meer informatie is te vinden op onze website www.sparrenburg.energiecentrale.org
Met duurzame groeten,
Het bestuur van Coöperatie Energiecentrale Sparrenburg

Reacties