Ontwikkelingen Sparrenburgbos

Woensdag 18 maart 2020

Het Sparrenburgbos is enkele jaren geleden eigendom geworden van een particuliere investeerder, samen met enkele partners. Dat geldt voor ca 72 ha. bos. Dit gebied wordt begrensd door de  A59, de zandverstuiving de Oude Baan en Oude Baan Oost, en de Vliertwijksestraat.

Om de belangen van gebruikers en omwonenden zo goed als mogelijk te behartigen is een  Stichting Ons Sparrenburgbos opgericht
Het Bestuur van de Stichting Ons Sparrenburgbos onderhoudt contacten met de eigenaren, de gemeente en de gebruikers en andere belanghebbenden om haar doelstellingen als stichting te waarborgen zie de site onssparrebhurgbos.nl.

Het bestuur Stichting ons Sparrenburgbos heeft  de afgelopen weken (januari en februari 2020) gesprekken gehad met eigenaar van het Sparrenburgbos in aanwezigheid van zijn zaakwaarnemer.
Hieronder een overzicht van de ontwikkelingen:

  • De Stichting heeft na een lange periode van geen contact, thans geïnformeerd en gevraagd naar huidige voornemens tot ontwikkelingen in het bos inclusief de voormalige vuilstortplaats.
  • De Stichting heeft informatie gekregen over de huidige voornemens van de eigenaar, deze informatie is inmiddels ook gedeeld met de gemeente.
  • De Stichting heeft medegedeeld  belangstelling  te hebben het bos en vuilstort te verwerven om daarmee huidige openheid, toekomstig natuurherstel en gebruik te garanderen.

De Stichting heeft kennis genomen van de eigenaar van de geschatte financiële waarde van het bos toekomstig bebouwd. De eigenaar heeft bij de gemeente bouwplannen ingediend voor 2 bestaande percelen achter Mariaoord opnieuw te bebouwen met 72 zorgappartementen.
De Stichting heeft in maart/april weer contact, nadat de Stichting met de gemeente in overleg zijn geweest over de laatste voornemens van de eigenaar.

 

Reacties