Buurtmonitor 's-Hertogenbosch

Jaarlijks wordt door de gemeente onderzoek gedaan naar de tevredenheid van bewoners in wijken. Wijk Sparrenburg scoort sterk bij de resultaten.

Jaarlijks wordt door de gemeente een buurtmonitor gepubliceerd. Van alle wijken in ’s-Herogenbosch  zijn gegevens te vinden m.b.t. leeftijd, inkomen en tevredenheid.

Sparrenburg wordt in 2013 beoordeeld met een ‘sterk’. Vier thema’s scoren boven gemiddeld; samenleven, actief, leren en zorg. Bij samenleven scoort voorzieningen zelfs zeer sterk. De bewoners zijn vooral tevreden over de voorzieningen voor jongeren en de speelmogelijkheden voor kinderen. Bij actief scoort het thema cultuur zeer sterk. Bewoners bezoeken relatief vaak een museum. Leren wordt sterk positief beïnvloed door het basisonderwijs. Men is hier meer dan gemiddeld tevreden over. Van de sterke aspecten valt vooral op dat relatief veel bewoners vinden dat men in de eigen buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. Daarnaast sporten de bewoners van Sparrenburg meer dan gemiddeld. De thema’s bewoners en woonomgeving zijn met een ‘gemiddeld’ te typeren. Bij bewoners geldt dit eveneens voor de beide achterliggende aspecten, diversiteit en inkomen. Bij woonomgeving scoren woningen en veiligheid beter dan gemiddeld; de openbare ruimte echter zwakker. Deze zwakke beoordeling komt met name doordat bewoners relatief minder tevreden zijn met de parkeergelegenheid in de buurt.

Als u op de link klikt kunt u het rapport lezen (pag 110 Sparrenburg).