Buurtmonitor

Veiligheidsmonitor Rosmalen Zuid

De wijk Sparrenburg behoort samen met Maliskamp en de wijk Molenhoek tot één bewonersgebied: Rosmalen Zuid. Niet van alle onderzoeken zijn de cijfers per deelwijk bekend.

Rosmalen Zuid neemt een vijfde positie in van veiligste wijken van de gemeente. De veiligheidsindex van Rosmalen Zuid is de afgelopen twee jaar iets teruggelopen. Dit komt door een toename van het aantal incidenten als woninginbraak en jongerenoverlast.

Op de meeste veiligheidsthema’s doet Rosmalen Zuid het beter dan gemiddeld in de gemeente. Er zijn bijvoorbeeld relatief minder incidenten van auto-inbraak, drugsoverlast, (huiselijk) geweld, sociale overlast en vernieling. Ook leven er weinig gevoelens van onveiligheid in de wijk; slechts één procent van de inwoners voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt. Gemiddeld beoordelen de inwoners de veiligheid in de buurt met het rapportcijfer 7,3.

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in Rosmalen Zuid de afgelopen twee jaar toegenomen van 16 naar 19 incidenten per 1.000 woningen. Met name in de buurt Molenhoek nam het aantal inbraken behoorlijk toe; het aantal inbraken steeg hier van 12 naar 30 inbraken per 1.000 woningen. Volgens acht procent van de inwoners van Rosmalen Zuid komt woninginbraak vaak voor in de buurt.

Jongerenoverlast

Het aantal incidenten van jongerenoverlast is tussen 2011 en 2013 toegenomen van 6 naar 9 incidenten per 1.000 inwoners. Het aantal incidenten is relatief hoog in de buurten Sparrenburg en Molenhoek. Vijf procent van de inwoners geeft aan dat er vaak overlast is van groepen jongeren in de buurt.

Vernielingen

Tussen 2011 en 2013 daalde het aantal vernielingen van elf naar acht incidenten per 1.000 inwoners.

Echter, meer inwoners geven aan dat dit vaak voorkomt in hun buurt; tussen 2011 en 2013 steeg het aandeel mensen dat aangeeft dat vernieling vaak voorkomt in hun buurt van vijf naar vijftien procent.

Dit is relatief hoog in vergelijking met andere wijken.