Hooge Heide

Geschiedenis

De Hooge Heide is het gebied tussen grofweg Rosmalen en Nuland. Aan de noordgrens de spoorweg ’s-Hertogenbosch-Nijmegen en het zuiden de de A-59. Van oorsprong was het land nauwelijks begroeid en de wind had vrij spel. Fijn zand werd verplaatst en zo ontstonden lagen met dekzand. Om verdere verplaatsing tegen te gaan werden wallen van hakhout aangelegd. In de 18e en 19e eeuw werden bossen aangelegd, landbouwgronden ontgonnen, wegen aangelegd, delen werden bebouwd (b.v. de Binckhorst en Mariaoord). In de vorig eeuw kwamen daar recreatie mogelijkheden bij. Diverse soorten planten en beesten ontwikkelden zich in dit gebied.

Visie

In  2010 werd een Natuur- en landschapsvisie ontwikkeld. Doel  is om in de komende jaren dat heide en stuifzand zich gaat herstellen. Ook worden poelen aangelegd. Oude landduinen worden weer zichtbaar gemaakt. Er worden parkeerplaatsjes aangelegd, er komen losloopgebieden voor honden etc, etc. Er werken meer dan 10 organisaties aan de visie en uitvoering mee. De visie gaat over inrichting van natuur, landschap en recreatie. Niet over bouwen. Daarover zijn met gemeentes aparte visies gemaakt.

Visie gemeente 's-Hertogenbosch

In 2009 is voor het gebied Hooge Heide een visiedocument opgesteld mbt het gebied