Aaanvulling op nieuwsbericht boseigenaar - januari 2023

Rond de kerstdagen werd er via de nieuwsbrief van de wijkraad een bericht van Baltus de Ruijter (de boseigenaar) en Hugo Meijwaard (projectontwikkelaar) verspreid. Dit bericht is naar ons idee niet volledig. In november hebben wij met de eigenaar gesproken over een scenario waarin geen sprake is van bebouwing in het bos. Bij deze variant bieden zij het bos te koop aan. 

 Bij deze variant bieden zij het bos te koop aan. Wij hebben laten weten dat deze variant onze voorkeur heeft en dat we serieus willen onderzoeken hoe wij als burgerinitiatief het bos kunnen kopen. In het bericht van de boseigenaar wordt hier niets over gezegd.

In het laatste nieuwsbericht van de boseigenaar wordt alleen herhaald wat ons eerder verteld is: over de aanname dat extra bouwen nodig is om het bos en de open velden over te kunnen dragen aan een natuurorganisatie. Hierbij wordt een deel van het bos ingeleverd voor een extra stuk woonwijk (met grotendeels dure koopwoningen). De aanleg van dit stuk woonwijk gaat gepaard met het kappen van bomen, de aanleg van infrastructuur (extra straten, parkeerplaatsen, leidingen, riolering etc.) en zal leiden tot extra verkeersbewegingen, geluidsoverlast en luchtvervuiling. We weten niet wat dit betekent voor de bescherming van onze gezondheid, de kwaliteit van de biodiversiteit, de bodem en het grondwater. Voor ons blijft extra bouwen daarom een onaanvaardbaar scenario. En wij zijn niet de enigen die hier zo over denken: ook andere organisaties en afvaardigingen hebben aan de eigenaar laten weten dat extra bouwen in het bos geen optie is. Ook dit wordt niet vermeld.

Inmiddels hebben we via de wijkraad vernomen dat er op dinsdagavond 17 januari een bijeenkomst wordt georganiseerd door de boseigenaar in Perron 3 waar de wijkambassadeurs en de mensen van de commissie duurzaam/de energiecoöperatie voor zijn uitgenodigd. Wij hebben inmiddels contact gezocht met Hugo Meijwaard. Er zullen op ons verzoek ook een aantal mensen vanuit de stem van het bos aanwezig zijn, zoals Baltus en Hugo zelf in een eerdere fase hebben voorgesteld. Hierover staat meer in ons eerdere bericht over de ontmoeting met Baltus en Hugo.

We hebben hierbij de aantekening gemaakt dat een dergelijk gesprek in kleiner verband prima is maar dat deze delegatie slechts een voorbereidende rol kan hebben richting een grotere bijeenkomst met inwoners en niet een doorslaggevende. Geen enkele van de groepen waarmee gesproken wordt vertegenwoordigt alle mensen. Als er nog een openbare bijeenkomst wordt georganiseerd dan zijn wij van mening dat zoveel mogelijk betrokkenen uit de wijk én de wijde omgeving de kans moeten krijgen om mee te praten.

Meer hierover hebben we in dit bericht eea op een rij gezet: Aanvulling op het nieuwsbericht van de boseigenaar

Stem van het Bos