Bewoners reageren op plannen voor Sparrenburgbos

Door een initiatiefgroep uit de wijk Sparrenburg is na de bijeenkomsten van 14 en 15 juni jl een brief gezonden naar de eignaar van het Sparrenburgbos Merwestreek BV. De brief is gezonden met steun van 781 personen die belang hebben  bij het bos.  Zie de website stemvanhetbos

De tekst van de brief dd 11 juli 2022:

Geachte lezer, 

Bij deze ontvangt u onze brief die we hebben gestuurd naar Baltus de Ruijter, de eigenaar van het Sparrenburgbos. Deze schreven wij n.a.v. de bijeenkomsten over het Sparrenburgbos op 14 en 15 juni j.l. in Perron 3 in Rosmalen.

We hebben de definitieve brief inmiddels gestuurd namens 781 inwoners uit Rosmalen en omliggende plaatsen. Er komen nog steeds ondertekenaars binnen bij ons. Desondanks besloten we de brief vandaag te sturen. We weten overigens dat het concept van deze brief al via via in handen van de heer de Ruijter is gekomen.

Alle ondertekenaars zijn via persoonlijk contact benaderd om te vragen of zij achter de inhoud van deze brief staan. Omdat we de dialoog zoeken hebben we bewust geen gebruik gemaakt van social media en de pers. We vonden het niet correct om een brief te publiceren als deze nog niet aan de eigenaar van het bos verstuurd is.

We sturen bij deze een kopie van de deze brief aan de relevante betrokkenen: de gemeenteraad en B&W van de gemeente 's-Hertogenbosch, de Provincie Noord Brabant, alle wijkraden van 's-Hertogenbosch, relevante natuurorganisaties, de projectontwikkelaar, Bureau Zeewaardig en blau - stedenbouw en landschap.

We willen vooral helderheid en antwoorden en doen een moreel beroep op de eigenaar om vanuit het belang van het bos te handelen. We zien de antwoorden van de eigenaar tegemoet. 

We hopen tevens op uw steun en horen graag wat u wilt en kunt betekenen voor het behoud en verbetering van het Sparrenburgbos.

We voegen 2 bijlagen toe: eenmaal de brief met alle ondertekenaars en eenmaal de brief zonder ondertekenaars.

In verband met de privacy van de ondertekenaars vragen we u zorgvuldig met hun gegevens om te gaan. Mocht u de brief willen publiceren gebruik dan alstublieft de versie zonder de namen.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen van Lente

Roos Sohier

Stijn Mertens

Otto Kwak

Eef van Opdorp

Bijgaand de brief zonder namen aan Merwestreek BV