Historie Sparrenburgbos

Het gebied waar het Sparrenburgbos deel van uitmaakt is jarenlang in handen geweest van Zusters van Liefde. De kloosterorde die ook verantwoordelijk was voor Mariaoord.

Het terrein van Mariaoord is overgedragen aan Vivent en het bos en agrarisch gebied aan de eerst particuliere eigenaar in 1998. Hieronder een overzicht

Eigenaren Sparrenburgbos
EIGENAAR PERIODE  
Zusters van Liefde Tot 1998  
Joep van den Nieuwenhuijze 1998 tot 2001 Toestemming golfbaan
Zwanenberg 2001 tot 2008  
Roger Lips Vanaf 2008 tot faillisement  
Nelis Najaar 2016 tot 2022  
Merwestreek Vanaf voorjaar 2022  

De onderneming van Roger Lips ging failliet. Het perceel was onderdeel van het faillissement.
In deze periode heeft wijkraad Sparrenburg het initiatief genomen om door middel van een breed getekende petitie aan te dringen bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch om het bos te kopen.

Kopen uit het faillissement was  het meest gunstige moment voor de aankoop en het zekerstellen van het bos voor behoud voor de toekomst.
Gemeente ‘s-Hertogenbosch weigerde te kopen.
Op initiatief van de Bossche Groenen is een motie in de raad behandeld met het verzoek tot aankoop.
De raad heeft deze motie helaas niet gesteund.
Op 25 september 2018 heeft de gemeente de wijkraad Sparrenburg een  brief gezonden met daarin een toelichting dat er voldoende waarborgen zijn om het bos als gebeid te beschermen Zie hierbij de brief

Aanbieden petitie 30 januari 2018
3000 handtekeningen!