Ontwikkelingen Sparrenburgbos en Zonneveld: door eigenaar

Sinds begin 2022 heeft het Sparrenburgbos een nieuwe eigenaar: Merwestreek projecten bv. Op deze pagina houden we u graag op de hoogte van de plannen en het proces.

Intentie
Het gebied is aangekocht met het idee om zorgwoningen te ontwikkelen achter Mariaoord en 32 woningen elders. Dit is het aantal woningen waar de vorige eigenaar op uit is gekomen in gesprekken met de gemeente. Met de ontwikkeling van woningbouw kan de eigenaar het bos revitaliseren en overdragen aan een partij die tot in lengte van jaren het bos gaat beheren en voor de wijk toegankelijk zal houden. De revitalisatie van het bos is nodig voor de overdracht. Om de overdracht te realiseren zijn kostendragers in het gebied noodzakelijk.

Omdat het ontwikkelen in een dergelijk gebied gevoelig ligt én er kansen liggen om het bos in kwaliteit te verhogen en te herstellen, wilt de eigenaar graag omwonenden betrekken in het vormen van de plannen. Zijn intentie is het komen tot een gedragen masterplan waar de meeste bewoners zich in kunnen vinden.

Plannen
De tekening hiernaast geeft een overzicht van het deel van het plangebied waar de ontwikkelingen mogelijk plaats gaan vinden. Het gebied bestaat in totaal uit circa 50-55 hectare bos, 10-11 hectare landbouwgrond, een voormalige vuilstortlocatie van circa 5 hectare, 2 zorglocaties van circa 1500 m2 b.v.o. en één woonkavel. Vanuit de bewonersateliers is aangegeven, dat als er woningbouw zou moeten komen dat we dat bij voorkeur doen langs de Vliertwijksestraat of achter Mariaoord. Dit is met een rode stippellijn op de afbeelding weergegeven.

Het bos wordt bij grote voorkeur aan een professionele natuurbeheerorganisatie overgedragen. Gesprekken vinden momenteel plaats met Brabants Landschap. Brabants Landschap heeft aangegeven interesse te hebben en zet de benodigde werkzaamheden voor minimaal herstel en langdurig minimaal onderhoud en beheer op een rij, inclusief de kosten daarvoor.

Proces
Er is gestart met een enquête begin juni ‘22 en een bewonersatelier op 14 en 15 juni voor bewoners van de wijk Sparrenburg. De uitnodigingen hiervoor via de nieuwsbrief van Sparrenburg verstuurd naar 700 bewoners. 334 Bewoners reageerden op de enquete en er waren 100 deelnemers tijdens de bewonersateliers. Het verslag van deze eerste stappen kunt u hieronder downloaden

Er zijn gedurende het proces vele vragen gesteld. Deze vragen en vragen die nog gaan komen worden verzameld in een vraag-en-antwoord-document. Dit document kunt u hieronder downloaden. Het document zal af en toe geupdate worden.

Met de opgehaalde resultaten als basis wordt er gewerkt aan verschillende scenario’s. Elk scenario laat zien hoe het bos hersteld, onderhouden en beheerd kan worden en waar, welk type woningen gerealiseerd zou kunnen worden. Daarnaast wordt het zonneveld verder uitgewerkt.