Doel

Wijkgericht werken in ’s-Hertogenbosch 

De gemeente 's-Hertogenbosch wil over de hele stad bewoners meer gaan betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van hun wijk. Wijkgericht werken is een manier om burgers mee te laten denken over zaken die spelen in hun wijk en om hen mee te laten werken aan de aanpak daarvan. Wijkgericht werken moet uiteindelijk leiden tot samenwerking tussen bewoners, instellingen en de gemeente .