Energiecentrale Sparrenburg

Donderdag 05 november 2020

Wij willen ons graag aan u voorstellen. Wij zijn Energiecentrale Sparrenburg.

In het najaar van 2019 is een aantal actieve buurtbewoners gestart om de krachten te bundelen en samen te werken aan een energievoorziening die past bij de wensen en mogelijkheden van onze wijk Sparrenburg. Het is een tijdje stil geweest mede vanwege de corona crisis maar hebben inmiddels onze activiteiten weer opgepakt.

Wij, de werkgroep Energiecentrale Sparrenburg, vinden het belangrijk dat we als wijk zelf de touwtjes in handen houden. Hiervoor hebben wij onze missie, visie en strategie op papier gezet: “Goed voor elkaar; Sparrenburg doet het zelf.”

Onze missie is om alle belanghebbenden in de wijk te verenigen en gezamenlijk t.a.v. energie een aantal doelstellingen te gaan realiseren zodat onze wijk klaar is voor de toekomst.

We willen dat de energie goed beheerd wordt en toegankelijk moet blijven voor mensen, waarbij de duurzame waarden t.a.v. energie ontwikkeld worden en in acht gehouden worden.

Als buurtbewoners kunnen we samen kennis delen t.a.v. energieverbruik, mogelijkheden om energie op te wekken of energie te besparen. Dit willen wij graag bevorderen mede door onze Energie ambassadeurs (dit zijn ook enthousiaste bewoners uit de wijk Sparrenburg) in te zetten om hun ervaringen en kennis te delen. Zij kunnen voorbeelden geven t.a.v. wat zij thuis aan energiebesparing hebben gedaan en wat dat kost en oplevert. We hopen dat hierdoor de samenwerking tussen de buurtbewoners wordt versterkt en de drempel lager wordt om energie te gaan besparen of te gaan opwekken en delen in de wijk.

Voor de verschillende onderwerpen zetten we hiervoor een subcommissie op.

 

We hebben regelmatig contact met de andere wijken in ’s-Hertogenbosch en de gemeente, hoe we een Energie Plan kunnen maken voor de toekomst. Wat kunnen we nu en later met bestaande technologieën.  

Verder onderzoeken we de mogelijkheden om als coöperatie Energiecentrale Sparrenburg in de wijk energie te kunnen opwekken, leveren of gezamenlijk energie in te kopen. Dit samen met de buurtbewoners. Een initiatief is om samen met de groencommissie een groene zonneweide voor de oplevering van energie mogelijk te maken. Groen geeft ook energie.

Begin vandaag en doe mee. Dat geeft energie!

De werkgroep Energiecentrale Sparrenburg bestaat momenteel uit: Arno Gramsma, Rob Maessen, Saskia Nieuwkoop, Morris Ham, Stefan van Vessem, Hein Bernsen, Hubert van Helvoort, Jeroen Witlox en Aad Wilmink.

Meer is terug te vinden op http://sparrenburg.energiecentrale.org of via mail info@sparrenburg.energiecentrale.org of bel 06-10904189

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Energiecentrale Sparrenburg

Arno Gramsma

Reacties