Bomenbeleidsplan Sparrenburg

Het door de gemeente opgestelde Bomenbeleidsplan is van toepassing in onze wijk Sparrenburg.

Sparrenburg is een wijk vol groen, stuiken, bomen, lanen, langs wegen en in eigen tuinen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een Bomenbeleidsplan opgesteld. In dit plan zijn de uitgangspunten vastgelegd voor onderhoud en beheer van bomen. Wanneer wordt gesnoeid, wanneer wordt gekapt? Het uitgangspunt is bomen zoveel mogelijk behouden, bomen die te veel schaduw veroorzaken worden niet gekapt. Anders is het als bomen te ziek zijn of als de wortels de straat naar boven drukken en schade veroorzaken. In de wijk is een werkgroep belast met groen, het onderhoud, en eventuele wijzigingen. Deze werkgroep voert overleg met de gemeentewoordvoerder.

Wensen of opmerkingen kunt u melden bij de commissie groen.

Bijgaand de link naar het Bomenbeleidsplan.