Geluid rond Sparrenburg A59 en spoorlijn

Donderdag 15 december 2016

Sparrenburg is een wijk met een voortreffelijke aansluiting op het spoor (station Rosmalen) en snelwegen (A59), daar maken we allemaal gebruik van. Geluidsoverlast is een mogelijk nadeel. Zowel voor het spoor als de A59 is er nieuws: een plan voor geluidsschermen.

Werkgroep geluid A59
De wijkraden Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp werken samen m.b.t. het onderwerp geluid van de A59. De werkgroep onder leiding van Henk Verdijk uit Molenhoek wil nader onderzoek  naar het geluidsniveau. Dat in plaats van alleen (theoretische) berekeningen die in de praktijk wettelijk toegepast moeten worden en die vaak aanmerkelijk lager uitkomen.
De A59 is aangelegd met enkel ZOAB, dat in principe medio 2017 aan vervanging toe is. De werkgroep zet zich in om bij vervanging dubbel ZOAB aan te laten brengen met daaraan gekoppeld nog meer maatregelen voor geluidsreductie.

Nader onderzoek
De werkgroep heeft een budget beschikbaar om zelf onderzoek te laten doen naar het geluidsniveau. In delen van de wijken is het autogeluid – mede afhankelijk van het weer- hoorbaar. Door de werkgroep is contact opgenomen met de lokale en landelijke politiek om de A59 onder de aandacht te brengen. Het is een project van lange adem maar de werkgroep blijft zich inzetten voor meer geluidsbeperkende maatregelen.

ProRail-plan geluidschermen langs het spoor
ProRail heeft een plan om geluidsschermen langs het spoor te plaatsen vanaf BP v/d Berg tot het einde van de bebouwde kom (Peelhoeven).
De meningen over een geluidsscherm zijn verdeeld, de voorstanders zien een verbetering van hun woonkwaliteit, anderen vinden geluidsschermen lelijk en beperkend in het vrije uitzicht over het spoor. Zij ervaren weinig hinder van de treinen.
Op 21 februrari a.s. ontvangen de bewoners een informatiebrief! Medio maart komen er dan informatieavonden. Omwonenden langs het spoor ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Foto: 'straks onzichtbare treinen'

 

Reacties