Hoe veilig is nertsenfarm voor gezondheid van Sparrenburgers

Maandag 25 mei 2020

Voor petitie KLIK HIER
De coronabesmetting via nertsen is nu een belangrijk onderwerp in Brabant omdat dit aan de hand is in Zuidoost Brabant. Dicht bij de wijk Sparrenburg is een nertsenfarm. Hoe veilig is wonen op korte afstand van deze nertsen? Omroep Brabant interviewde Jos van de Sande uit de wijk over dit onderwerp. De uitzending is op 25 mei 2020.

Jos van de Sande (arts maatschappij en gezondheid) geeft aan dat het bewezen is dat het Corona in eerste instantie is overgedragen van mensen naar nertsen en de besmetting zich vervolgens heeft uitgebreid naar de andere nertsen. Intussen zijn enkele mensen (verzorgers) ook weer terug besmet door die nertsen. En zo zijn er mogelijk ook weer enkele nieuwe besmettingen van mens op mens ontstaan. Maar niet alleen terug van mensen op mens maar ook op huisdieren (oa. Poezen).

In de eerste plaats maken de medewerkers van een nertsenfarm de meeste kans op besmetting met corona en kunnen zij dit mogelijk verder verspreiden.

Het is van het grootste belang dat nertsenbedrijven en hun medewerkers nu extra worden gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, dat is een taak van de Gezondheidsdienst voor dieren (wat betreft de nertsen), het RIVM (voor de omgeving) en de GGD (voor de medewerkers).

Ook een risico blijft de aanwezigheid van coronavirussen in de dieren zelf, leven dicht bij elkaar en de dieren kunnen elkaar besmetten. Binnenkort worden de jongen nertsen verwacht, dan kan de besmettingshaard verder toenemen door toename van het aantal beesten. Het is onwenselijk dat er besmettingshaarden bijkomen en blijven bestaan.

Als de besmettingshaard te groot wordt dient volgens Jos ontruiming te worden overwogen iedere vorm van verdere verspreiding zal daardoor kleiner worden.

 

Vragen van de wijkraad Sparrenburg
Door de voorzitter van de wijkraad zijn vragen gesteld aan de wethouder van de gemeente 's-Hertogenbosch mbt de veiligdhie voor de bewoners van Sparrenburg. De gemeente heeft de brieven van 25 mei jl mbt de stand van zaken en van 19 mei jl beschikbaar gesteld.  Volgens een woordvoerder zijn de gepande maatregelen (meting) uiterlijk 5 juni as uitgevoerd.

Petitie wordt overwogen
Op korte afstand van de woonwijk Sparrenburg is een actieve nertsenfarm, zowel een fietspad als de Oude Baan lopen langs dit bedrijf. Bewoners van de wijk overwegen een petitie op te stellen.

 

Reacties