Nieuwe invulling omgeving Rodenborch na 2022

Donderdag 05 november 2020

Reactie van eerste visie bijeenkomst op 1 oktober 2020

Met een ruime groep bewoners die zich vooraf hadden opgegeven, hebben we een eerste inventarisatie ronde gemaakt over welke ideeën en mogelijkheden er voor het toekomstig gebied mogelijk zijn.

Een ieder aanwezige heeft in eerste instantie zijn eigen toekomstige visie en of ideeën geventileerd en bediscussieerd betreft de ruimte invulling en type van woningen en voor welke doelgroep.

Wat zeker behouden blijft als bestaande bebouwing is de Sporthal Hazelaar en de HUB school VSO met zijn bereikbaarheid. Maar in veel van de  gesprekken en discussies is ook naar voren gekomen dat een andere wijk ontsluiting van de T.M. Kortenhorstlaan dan ook gewenst is en een nadere studie vraagt ,en mede bezien moet worden een nieuwe kijk/plan op verkeer ontsluiting van de diverse Hoevens en dat de toekomstige omgeving Rodenborch een onderdeel moet zijn van visie masterplan Sparrenburg.

Enkele ideeën en voorbeelden die aan de orde zijn gekomen ;

-appartementen met een onder ruimte langs het spoor (geluid buffer)

-veel nieuw groen aanleg en groene buffer bij Deken van Roestellaan

-huisvesting voor jongeren en starterswoningen

-grondgebonden cluster woningen senioren met voorrang vanuit Sparrenburg

-geen nieuwe basisschool ,maar een nieuwe in de wijk Sparrenburg

-bouwen van een mix van woningen voor alle doelgroepen zoals Blazoen

-T.M. Kortenhorstlaan verleggen waardoor integratie met wijk ontstaat

-verbinding maken met bestaande buurten van Sparrenburg

-autoluw of geen voorzieningen parkeren (nieuwe centrale plek)

De volgende sessie zal nog mogelijk eind van het jaar worden gehouden met mogelijk aanwezig enkele hoofdambtenaren van gemeentelijke afdeling verkeer en stedenbouw .

 

 

Reacties