Onderzoek tevredenheid bewoners in 2016

Zaterdag 17 december 2016

Sparrenburg is voor de gemeente een deelwijk van het grotere gebied Rosmalen Zuid (Sparrenburg, Molenhoek en Maliskamp). In 2016 is in de gemeente een onderzoek gehouden onder een deel van de bewoners. De bewoners in Rosmalen Zuid blijven positief over hun wijk

Zoals ook in 2014 scoort onze woonwijk Sparrenburg als totaal positief op het gebied van woonomgeving samenleven, ook zijn er in de wijk Sparrenburg punten naar voren gekomen die aandacht verdienen.
Als gunstige uitschieters in de buurt worden genoemd het met elkaar omgaan en de aanwezigheid van openbare ruimtes. Een opvallend hoog rapportcijfer wordt gegeven aan tolerantie in de buurt. In het rapport wordt de aanwezigheid van buurtambassadeurs als positief ervaren in de omgeving.
Kanttekeningen zijn er bij de afname van sporten of bewegen door de bewoners en het minder actief zijn op cultureel gebeid. Ook voelen volgens het rapport meer bewoners in Sparrenburg zich beperkt bij hun dagelijkse bezigheden door hun eigen gezondheid.
 

Zelf kiezen voor sporten en bewegen
Enkele onderwerpen waar we zelf wat aan kunnen veranderen hebben een lagere score (minder bewegen, minder cultuur en gezond voelen).
Beweegmogelijkheden zijn er voldoende in onze buurt: er zijn wandelgroepen, fietsgroepen en andere vormen van sport beschikbaar. Misschien dat de wijkraad deze mogelijkheden meer onder de aandacht moet brengen.

Bijgaand de link naar het gedeelte van het rapport Rosmalen Zuid.

Reacties