Werk mee aan de toekomst van onze wijk!

Zaterdag 13 april 2019

De wereld om ons heen verandert snel
Verschillende demografische, innovatieve en omgevingsontwikkelingen hebben invloed op hoe wij in onze wijk wonen en leven. Voorbeelden hiervan zijn de huidige energietransitie, de vergroening of juist vergrijzing, de ontwikkelingen rond de rijksweg, de landbouw en het spoor en milieuvragen ten aanzien van fijnstof en de uitstoot van CO2 .

Om hier goed op in te kunnen spelen is vanuit de wijkraad het initiatief genomen om samen met de bewoners en gemeente een wijkvisie ontwikkelen. In deze wijkvisie wordt een gezamenlijk gedragen beeld gevormd van wat we willen behouden en wat aangepakt of verbeterd kan worden. We willen graag de nieuwe en/of innovatieve ideeën die onze wijk kunnen laten opbloeien in kaart brengen.
Deze wijkvisie 2030, voor en door bewoners, kan richting gaan geven aan de invulling van de plannen van de gemeente. Samenwerken en gelijkwaardigheid zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. 
Om te kunnen verzamelen wat er in onze wijk leeft en wat we met onze wijk willen, hebben we jou nodig! Je kunt een van de procesbegeleiders worden en een waardevolle rol spelen. Belangrijk is je betrokkenheid bij de toekomst van de wijk Sparrenburg en de wil om je hiervoor in te zetten. De totale tijdsinvestering zal ongeveer 24 uur bedragen.
 

Hoe doen we dat?
Procesbegeleiders krijgen een training ‘Social Design’, van het communicatiebedrijf Zeewaardig en gaan daarna (in de maand mei) informatie verzamelen. Ze zullen ieder een aantal gesprekken gaan voeren met bewoners uit verschillende doelgroepen en delen van de wijk. ‘Wat houdt bewoners bezig, wat gaat er goed en wat kan er in de toekomst beter?’

Planning
De trainingsavond is gepland op dinsdag 7 mei a.s.
Locatie: Perron-3. Om 17.30 gaan we van start met soep en broodjes en om 22.00 is de training afgelopen.
Heb je belangstelling, ben je nieuwsgierig en geïnteresseerd in onze wijk en ben je straks ook bereid hier 2 tot 4 avonden en één of twee zaterdagen aan te besteden, aarzel dan niet en stuur uiterlijk 25 april a.s. een mail naar info@sparrenburg.nl.

Mocht je nog vragen hebben of behoefte hebben aan meer uitleg, dan kun je eveneens gebruik maken van bovengenoemd mailadres.

Met vriendelijke groet,

Bewonersgroep Wijkvisie Sparrenburg 2030

Reacties