Wijk-en dorpsbudget in 2017

Vrijdag 19 mei 2017

In 2017 voert de gemeente ‘s-Hertogenbosch een wijken en dorpenbudget in. Doel is een groter deel van het wijkenbudget aan onderwerpen te besteden waar bewoners invloed op kunnen hebben. Voor onze wijk Sparrenburg is een bedrag beschikbaar van € 16.675,- in 2017.

Sinds 2017 bestaat in  ‘s-Hertogenbosch een wijk- en dorpsbudget. Dit is een nieuwe subsidieregeling voor en door bewoners die in hun wijk of dorp aan de slag willen. Bewoners hebben zo direct invloed op een groter deel van het wijkbudget. Voor onze wijk is voor 2017 een bedrag beschikbaar van € 16.675,-

Een aantal bestaande financiële regelingen (zoals het BIG geld) is per 1 januari 2017 vervallen Het nieuwe wijkbudget is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid verbeteren. De voorstellen komen van een groep bewoners of van de hele straat.

Drie soorten activiteiten:
​- activiteiten in de eigen straat, buurt of wijk om het contact en samenhang tussen buurt-/wijkbewoners te vergroten
​- voorstellen om de eigen leefomgeving te verbeteren of te verfraaien, zoals plaatsing van een bankje of een speeltoestel
​- plannen die het gevoel van veiligheid in de buurt willen verbeteren, zoals extra verlichting of een veiligere oversteekplaats.
Onderhoud aan de straat en het groen valt niet onder dit wijkbudget.

Hoe aanvragen?
Een buurt of straat kan de aanvraag via internet indienen met digid. De aanvraag wordt beoordeeld door een groep bewoners uit de betreffende wijk.
Vanuit de wijk Sparrenburg hebben Aad van der Steen, Ludo Stanziani en Edsard Kok zitting in deze adviesgroep. Zij vormen een gezamenlijke commissie met en werken samen met de adviesgroepen van de wijken Molenhoek en Maliskamp.

Er zijn wel een paar voorwaarden. De plannen mogen niet ingaan tegen wet- en regelgeving. Soms moet ook een vergunning aangevraagd worden, bijvoorbeeld bij een tijdelijke afsluiting van een straat.
Er moet voldoende draagvlak zijn van deelnemers of omwonenden. Dit moet ook blijken uit de aanvraag.
​Elk gevraagd bedrag moet onderbouwd worden met een een begroting of kostenopgave. Kleine bedragen zijn mogelijk, maar ook grotere.
​De leden van de wijkraad en de werkgroepen adviseren je graag! 
​Je kunt nu al aanvragen voor een activiteit later in het jaar via een aanvraagformulier
De aanvraag wordt toegewezen, geheel of gedeeltelijk of afgewezen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de kosten liggen bij de aanvrager. Het toegezegde bedrag wordt overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.
Vragen? Aarzel niet om vragen over de mogelijkheden te stellen aan de wijkraad. Of lees meer op de site van de gemeente

Reacties