Wijkenbudget vanaf 2017

Zaterdag 17 december 2016

In 2017 voert de gemeente ‘s-Hertogenbosch een wijk- en dorpenbudget in. Het doel is een groter deel van het wijkbudget aan onderwerpen te besteden waar bewoners invloed op kunnen hebben. Voor onze wijk Sparrenburg is een bedrag beschikbaar van € 16.675,- in 2017.  

Een aantal bestaande financiële regelingen (zoals het BIG geld) komt per 1 januari 2017 te vervallen Het nieuwe wijkbudget is bedoeld voor activiteiten die de leefbaarheid verbeteren.

Waarvoor is dit budget?
De voorstellen komen van een groep bewoners of van de hele straat. Waar het betrekking op heeft is niet vastgelegd, wel dat het budget bedoeld is voor de woonomgeving. Dat kan bijvoorbeeld zijn: een bak in een plantsoen, een extra speeltoestel, een bijdrage aan een straatfeest of een opruimactie in de straat. Onderhoud aan de straat en het groen valt niet onder dit wijkbudget.

Hoe aanvragen?
Een buurt of straat kan de aanvraag via internet indienen. Dit kan via een website met digid. De aanvraag wordt beoordeeld door een groep bewoners uit de betreffende wijk. De aanvraag wordt toegewezen, geheel of gedeeltelijk of afgewezen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de kosten liggen bij de aanvrager. Het toegezegde bedrag wordt overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.
Vragen? Aarzel niet om vragen over de mogelijkheden te stellen aan de wijkmanager van Sparrenburg de heer Rutger Janssens.

 

Kijk voor meer informatie en aanvragen van een budget op de website van 's-Hertogenbosch Het Wijk- en Dorpsbudget of op onze eigen Sparrenburg website.

Reacties